ventiler

Jansen Valves

Jansen Valves är en tillverkare av specialventiler för järn och stålindustrin som används runt varm masugnar, ståltillverkning, koksverk, gasåtervinningssystem och luftsepareringsanläggningar.

 

Fabrikatets representant i Sverige