Nyhet2017-11-07

Inkråmsförvärv av Rossing & Jansson AB

Alnab Armatur AB har tecknat avtal om inkråmsförvärv och kommer ta över verksamheten i Rossing & Jansson AB. Verksamheten kommer att övertas från den 1 januari 2018. Rossing & Jansson AB är ett företag med specialisering på reglerteknik och ventiler inom sjöfart, processindustri och energiproduktion samt innehar ett brett sortiment av ventiler mot livs och läkemedelsindustrin.

Tillsammans kommer vi kunna erbjuda våra befintliga och nya kunder ett bredare produkterbjudande än tidigare vilket förstärker vår position som en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin.

Vid årsskiftet flyttar Rossing & Jansson in hos Alnab i Partille.

För ytterligare information kontakta Jan-Erik Larsson, VD, Alnab Armatur AB,
tel +46 31-710 39 59, e-post jan-erik.larsson@alnab.se