matinstrument

Induktiv lägessensor

En typ av givare utan delar som slits och passar bra till trycksatta system.De fungerar genom att det som skall mätas fästs i en pinne i ferromagnetiskt material som kan röra sig in och ut ur en spole med primär- och sekundärlindningar. Primärlindningen matas med en växelspänning med konstant frekvens. Spänningen på sekundärsidan blir då en funktion av pinnens läge.