ovrig-utrustning

Indufil

Indufil är en industriell filtrering expert som briljerar i produktinnovation, kvalitet och flexibilitet. Indufil utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade filter och ventiler för flytande och gasformiga medier till roterande utrustning som klarar varje internationell standard.

Fabrikatets representant i Sverige