pumpar

IMO AB

IMO AB utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett program med treskruvspumpar. De finns representerade över större delen av världen via distributörer och försäljning sker via direktförsäljning, distributörer samt agenter. Typiska installationer är smörj- och brännoljeapplikationer såsom transferpumpar, bränslepumpar, IMO är verksamma inom både marin och industri.Produkterna kan delas in i 2 grupper:
• Lågtryckspumpar upp till 16 bar med kapacitet 3-11500 l/min
• Medium och högtryckspumpar upp till 250 bar med kapacitet 10-900 l/min

Adresser

-

12614 Stockholm

Epost: carl.henrik.bramstang@imo.se

Telefon: +46-8-50 622 800

Fax:

http://www.imo.se

Agenturer/Varumärken

Produktkategorier