ovrig-utrustning

Hållmagneter

Finns i olika utföranden, vanliga typer håller när den spänningssätts och släpper när spänningen kopplas bort, finns med och utan ankare. Förekommer också med permanentmagnet och spole som släpper när den spänningssätts.