Nyhet2015-04-14

Grundfosmotorer håller bananerna fina

Genom reglering av luftens innehåll av CO2 och syre kan man upprätta en ”Controlled Atmosphere” och undvika att bananerna mister sin frestande gula färg och friska konsistens.

Transport av ömtåliga varor från en världsdel till en annan i tuffa omgivningar kräver både varsamhet och robusthet. Grundfosmotorer hjälper till att uppfylla båda kraven.

När man har köpt en banan dröjer det inte länge innan den mister sin frestande gula färg och friska konsistens. Den blir snabbt övermogen om den förvaras i rumstemperatur, och om den läggs i kylskåpet så mister den både färg och konsistens.”På samma sätt som för all annan frukt finns det en idealisk temperatur för mogning och förvaring av bananer”, förklarar Anders Gamborg Holm. Som General Manager for Sales and Marketing hos Maersk Container Industry representerar han världens näst största tillverkare av kylcontainrar och kylanläggningar för containrar. Det är därför han grundligt har satt sig in i frukters mogningsprocess.
”Vi försöker efterlikna verkligheten hos kundernas kunder och skaffa oss ingående kunskaper om deras behov, så att vi kan ge deras varor de bästa förutsättningarna under transporten”, säger Anders Gamborg Holm. Gör världen mindre

Temperaturen i Maersk Container Industrys containrar kan regleras mellan -30 och 30 °C, beroende på vad som krävs för de varor som ska transporteras. I den nyaste produktvarianten går det också att reglera luftens innehåll av CO2 och syre.
”Vi kallar det controlled atmosphere”, berättar Anders Gamborg Holm och fortsätter: ”Därmed kan vi stoppa frukternas mogning, så att den maximala transporttiden blir dubbelt så lång som i andra kylcontainrar – ända upp till 50 dygn. Det har stor betydelse för att utvidga marknaden för fruktodlare till exempel i en rad mellanamerikanska länder, där produktionen av mango, avokado och andra frukter är större än vad som kan avsättas lokalt under den korta säsongen.

Klarar tuff miljö

Den varsamma hanteringen av varorna inne i containrarna står i stark kontrast till de stora påfrestningar de utsätts för på fartygen och i hamnarna. Det vet Kim Axelsen allt om, för som tekniker inom Refrigeration, Research and Development hos Maersk Container Industry är det han som provar containrarna för att se om de klarar värsta tänkbara förhållanden.

”Det är inte ovanligt att en kran tappar en container från en meters höjd eller att en våg sköljer över hela containern. Allt det och mycket mer måste kylanläggningen i containern klara”, förklarar han.
De allra flesta kylanläggningarna hos Maersk Container Industry är försedda med tre Grundfosmotorer. En av dem sörjer för ventilation till kylmaskinens kondensor, medan de två andra ger erforderlig ventilation inne i containern genom att blåsa kyld luft längs containerns golv och vidare upp mellan varorna.
”Om motorerna fallerar kan temperaturen inte hållas så låg som inställt, och då är risken stor att lasten blir fördärvad”, förklarar Kim Axelsen.

En växande marknad

Det är därför Maersk Container Industry enligt Technical Purchaser René Nielsen ställer stränga krav på motorerna.
”Redan från början krävde vi av Grundfos att motorerna skulle vara de bästa möjliga för priset, med avseende på såväl effekt som tålighet, driftsäkerhet och – i synnerhet – energiförbrukning”, berättar han.

Grundfos motorer kan ta åt sig av äran för kylmaskinerna från Maersk Container Industry har 20 % lägre energiförbrukning än konkurrenternas. Låg energiförbrukning är också en viktig orsak till att behovet av kylcontainrar ökar med 5 % om året på världsmarknaden.
”Flygtransport släpper ut 50 gånger så mycket CO2 som motsvarande fartygstransport”, förklarar Anders Gamborg Holm.

FAKTA

Maersk Container Industry är den enda producent i världen som tillverkar både kylcontainrar och kylanläggningar till containrar, och är näst störst i världen på båda områdena. Företaget, som är en del av den danska rederi-, handels- och industrikoncernen A.P. Møller-Maersk, har huvudkontor i Danmark, medan kylcontainrarna tillverkas i Kina respektive Chile.
Grundfosmotorerna är utvecklade speciellt för Maersk Container Industry och tillverkas i så stort antal att de har en helt egen produktionslinje vid fabriken i Ungern.

 

Ytterligare information om Grundfosmotorer

Grundfos DK A/S
Leif Slotø Thomassen
Salgschef, Industri
Mobil: 20 26 01 19
E-post: lsthomassen@grundfos.com

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.