Nyhet2016-06-01

Grundfos säljer Wåge

Grundfos AB har signerat ett avtal innebärande att Rebot AB från och med den 8 augusti köper och tar över produktionsenheten Wåge i Töreboda.

Wåge har sedan 10 år ingått i Grundfos AB och producerat kundanpassade prefabricerade pumpstationer för avlopp och renvatten för primärt den kommunala och industriella sektorn för den svenska och norska marknaden. Grundfos och Rebot har signerat ett tvåårigt avtal där Rebot blir preferred supplier till Grundfos verksamhet i såväl Sverige som Norge.

”Det är min övertygelse att vi med Rebot har fått precis rätt partner för att långsiktigt växa inom segmentet VA”, säger Grundfos AB:s VD Johan Ekstedt och fortsätter: ”Att det har varit en fördel för oss att driva verksamheten själva råder det ingen tvekan om men genom denna renodling kan vi koncentrera oss på att hålla fast i den fina utveckling vi har haft inom VA de senaste åren, trygga i att vi har en partner som kan leverera pumpstationer och fortsatt utveckla verksamheten i Töreboda.”

För mer information, kontakta:

Johan Ekstedt, VD, jekstedt@grundfos.com eller ring +46 (0)31 332 23 04

Philip Zamore, Marknadschef, pzamore@grundfos.comeller ring +46 (0)8 448 74 46

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.