Nyhet2015-08-26

Grundfos säkerställer hållbar VA utveckling i Gävle

Gästrike Vatten genomför nu ett stort VA-projekt på Norrlandet i Gävle. Målsättningen är att komma till rätta med många befintliga vatten- och avloppsrelaterade problem som berör de boende i området, men syftar även till att täcka framtida behov som uppkommer då området planeras att växa.

I dagsläget täcker systemet 2000 invånare i 850 fastigheter, men i kommunens översiktsplaner finns det utrymme för byggnation av ytterligare 400 bostäder. Ledningar och pumpstationer dimensioneras även för att i framtiden ansluta en del av öarna runt området.

Efter en grundläggande inventering av de enskilda avloppen på Norrlandet i Gävle, insåg kommunen att många av dessa var såväl gamla som undermåliga. Man kunde även konstatera att den långsiktiga påverkan av avloppsvattnet började bli synlig.

Dricksvattnet i området har inte heller det varit av god kvalitet och många av fastigheterna har tvingats hämta dricksvatten i dunkar från centrala platser, för att sedan köra hem det till fastigheten.

Grundfos har på totalentreprenad levererat 8 pumpstationer i betong, med tillhörande överbyggnad. Dessa huvudpumpstationer skall över ett stort område transportera det spillvatten som de enskilda avloppen levererar in.Förutom högt ställda krav på funktion fanns det här även speciella kultur- och miljökrav på de röda stugorna.

Pumpstationerna måste smälta in området på ett naturligt sätt. I pumpstationerna installeras även tryckstegringspumpar från Grundfos, för att förse alla fastigheter med ett bra dricksvatten. Att släpa vatten på dunkar blir nu inte längre aktuellt för de boende. En del av pumpstationerna har även trevliga toaletter för gästande turister som vill se vår fina omgivning.

I och med utbyggnationen var det nu även nödvändigt att 3 befintliga pumpstationer i området uppgraderades för att kunna hantera den ökade volym spillvatten som måste pumpas in till Duvbackens reningsverk i Gävle.

Även här fick Grundfos i uppdrag ett byta ut befintliga pumpar med låg verkningsgrad till energieffektiva pumpar från Grundfos som uppfyller systemkraven.
Projektet har varit en stor utmaning. Bland annat på grund av att det har varit trång mellan husen vilket försvårat grävningsarbetet. Men nu när etapp 1 av projektet närmar sig sitt slut är Stefan Hedström, projektledare på Gästrike Vatten nöjd med resultat.

– Det har gått bra. Vi har tillsammans suttit ned med entreprenören och kommit fram till hur saker ska ut. För att lyckas med ett sånt här projekt, är det mycket viktigt att informera och kontakta fastighetsägarna så att de vet vad vi håller på med. Det är ju dom som ska bo här ute. Det är ett tidskrävande arbete men helt klart värt det i slutändan!

Även Kent Herlin, Produktionschef på Grundfos är mycket nöjd med genomförandet av projektets första fas.

– Vi har haft ett gott samarbete med såväl lokala leverantörer som Gästrike Vatten och vi har nått målet att leverera dessa kundanpassade pumpstationer i betong enligt tidsplan. Nya relationer har skapats och det är jättekul att demonstrera den breda kompetens som vi på Grundfos har. Nu återstår bara att inom kort genomföra funktionstester med tillhörande programmering av samtliga pumpstyrningar.

Grundfos levererade:

8 kundanpassade pumpstationer inkl. följande pumpar:

• 4st.SLV.80.80.60avloppspump
• 2st.SLV.80.80.150avloppspump
• 3st.SLV.100.100.75avloppspump
• 6st.SL1.75.100.150avloppspump
• 2st.SL1.80.100.75avloppspump
• 2st.SL1.110.200.110avloppspump
• 8st.CM5-6tryckpump
• 2st.CRNE 15-2 Atryckpump
• 2st.CRNE 32-2-1tryckpump
• 2st.CRNE 45-2-2tryckpump
• 2st.CRNE 90-1tryckpump

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.

Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

www.grundfos.se