pumpar

Gorman Rupp

Gorman Rupp

Gorman Rupp är en av världens ledande tillverkare av torruppställda, självevakuerande pumpar för industriella applikationer inom petrokemi, papper & massa, samt generella industrier.

Gorman Rupp har pumpar med sughöjder på upp till 6 m och tryckhöjder upp mot 9 bar ger ett brett arbetsområde.

Hög driftsäkerhet, höga verkningsgrader och enkelt underhåll gör Gorman-Rupp pumparna till ett klokt val.Gorman Rupp förekommer även under andra varumärken bl.a. Patterson Pumps, American Machine and Tool, Gorman-Rupp Industries Division (pumpar och ventiler) m.fl.

Fabrikatets representant i Sverige