tatningar

Gammaring

Axialtätning med samma funktion som v-ringen men med ett plåthölje som skyddar tätningsläppen.