drivutrustningar

Freqrol

Frekvensomvandlare FREQROL

Drivenheter med frekvensomriktare är en nyckelkomponent i Mitsubishi Electrics anläggningsautomationssystem. Efter mer än 30 år och med 14 miljoner sålda enheter över hela världen fortsätter Mitsubishi Electric att bidra med innovationer när det gäller drivteknik med variabelt varvtal. De senaste 64-bitars RISC-processorerna, avancerade programvarumodeller och den senaste spänningsförsörjningselektroniken gör dagens drivlösningar för variabla varvtal från Mitsubishi Electric både kraftfulla och lätta att använda. Mitsubishi Electric levererar innovativa, öppna, flexibla och tillförlitliga drivlösningar som är anpassade för de speciella behoven hos olika individuella marknader och kunder.

Mitsubishis frekvensomriktare 6/EEC, men även UL-, cUL- och DNV-certifikat och certifikat för den ryska marknaden. Alla viktiga skyddsfunktioner ingår som standardutrustning och alla Mitsubishis frekvensomriktare uppfyller kraven enligt både ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

Mitsubishis omvandlare sparar mycket energi och utnyttjar drivenheternas kapacitet maximalt, med minsta möjliga energiförbrukning. Flödesoptimering säkerställer att den anslutna motorn bara ger exakt den mängd magnetiskt flöde som krävs för optimal effektivitet. Detta är speciellt viktigt vid låga hastigheter då motorerna normalt använder ett system baserat på spänning/frekvens. SLV-vektorstyrning med autotuning online och automatisk slirkompensation, spännings-/frekvensstyrning med fullständigt programmerbar karaktäristik och Mitsubishi Electrics avancerade OEC-teknik (Optimium Excitation Control) hjälper alla till att göra de här frekvensomvandlarna till mästare på att spara energi. De kan uppnå maximala energibesparingar på upp till 60% jämfört med normal drift med huvudspänning, så att systemets driftkostnader minimeras.

Freqrol Sortimentet

Det regenerativa bromssystemet hos FR-A741 gör den mycket mer effektiv än konventionella drivsystem, med potential för stora energibesparingar. De passar speciellt bra för uppgifter som involverar frekvent och cyklisk acceleration och inbromsning, samt i alla tillämpningar där man normalt använder bromsresistorer. Kombinationen av en inbyggd AC-reaktor och avsaknaden av behov av en bromsenhet eliminerar en stor del av behovet av ytterligare kablage. De här omvandlarna kräver upp till 60% mindre kablage i huvudkretsen och tar upp till 40% mindre utrymme än konventionella lösningar, beroende på utkapaciteten.

Den frekvensomvandlarbaserade drivenheten FR-F740 från Mitsubishi Electric är konstruerad för att uppfylla de speciella kraven inom pump- och fläkttillämpningar. De här frekvensomvandlarna kan ge betydande förbättringar av energibalansen i pump- och fläkttillämpningar – särskilt i tillämpningar med lägre varvtal och med låg belastning, där energibesparingar på upp till 60% kan uppnås. Ytterligare besparingar är möjliga med hjälp av Mitsubishi Electrics innovativa OEC-teknik (Optimium Excitation Control) . Det här systemet säkerställer att det optimala magnetiska flödet alltid passerar motorn, så att förlusterna minskas. Resultatet är att motorns kapacitet utnyttjas maximalt.

Mitsubishi har ett stort utbud av produkter, vilket hjälper våra kunder att välja rätt produkt.

Varje dag visar våra frekvensomvandlare sin höga nivå när det gäller kostnadseffektivitet, tillförlitlighet, funktionalitet och flexibilitet, från kommersiella tillämpningar upp till tung industri.