matinstrument

Foxboro

Foxboro är en tillverkarre av trycktransmitters för differenstryck, Vortexmätare, Ventillägesställare och andra instrument.

Trycktransmittrar

Med multivariabla trycktransmittrar kan man samtidigt mäta tryck, differenstryck och temperatur i ett och samma instrument. Via digital kommunikation kan man få ut samtliga storheter till sitt styrsystem.

Tryckmätning Foxboro imv25 från Fagerberg

Fördelar:

Med multivariabla transmittrar kan man minska antalet transmittrar och processuttag och på så sätt minimera kostnader för inköp, installation och underhåll.

  • Fungerar som tryck-, differenstryck- och temperaturtransmitter
  • Reducerar antalet processuttag
  • Utbytbara elektronik moduler
  • Långtidsstabil

Multivariabel transmitter för absolut-, differenstryck och temperatur.

Foxboro 84 är designad för flexibilitet och tuffa miljöer.

Flödesmätning Foxboro 84 Vortexmätare från Fagerberg

Foxboro Vortexmätare

Ingen annan vortexmätare klarar att mäta på vätska, gas och ånga i temperaturer upp till 430 °C. Modell 84 använder DirectSense™ teknik vilken erbjuder känslighet, vibrationstålighet och driftsäkerhet. Med livstidsgaranti på sensorn!

Inbyggda algoritmer utökar vortexmätarens flödesområde ner till ca Reynolds tal 5000, långt lägre än vortexmätare tidigare kunnat mäta. Patenterad adaptiv filtrering maximerar brusreduceringen vilket  ger dig en stabil och noggrann mätning över vortexmätarens hela mätområde. Högtemperatur-version, med upp till 430 mm lång hals eller med separat (vägg-) monterad signalomvandlare finns som alternativ.

 

Vortexmätaren 84 från Foxboro är överlägsen alla andra mätprinciper när det gäller ångmätning.

Mätprincip

Ett mätrör som innehåller en virvelbildare som skapar Vortexvivlarna. En sensor som detekterar, räknar virvlarna samt en mätförstärkare som linjäriserar och förstärker utsignalen.

Energimätning Foxboro 84W Överhettad ånga från FagerbergJämförd med den vanligast förekommande mätprincipen, strypflänsmätning ger den:

  • Bättre mätnoggrannhet 1% eller bättre
  • Större mätomfång 100 :1, klarar även att mäta låga flöden vid start upp
  • Utsignal som är linjär ( inget behov av rotutdragning)
  • Inga impulsledningar, ventilblock etc

Temperaturområde upp till 430º C.

Vortexmätarna finns i storlekar från 15mm upptill 300mm motsvarar 7,5…1940 m3/h.

Vid mätning på mättad ånga och beräkning av energin måste man kompensera förtryck- alt temperaturvariationer. Normalt använder vi tryckkompensering beroende på bättre noggrannhet och snabbhet.

För beräkning av energin använder vi flödesdatorn 75MCA. Flödessignalen från Vortexmätaren och signalen från trycktransmittern läggs in i 75MCA som innehåller ångformlerna för korrekt beräkning av energin.

Fabrikatets representant i Sverige