Nyhet2022-03-07

Förberedd när vattenståndet stiger?

Hur väl förberedd är du när vattenståndet stiger i vattendrag, dammar och floder med en ökad risk för översvämning?

Pumpteknik har pumpar som är förberedda så att man snabbt och effektivt kommer igång med den nödvändiga första hjälpen vid en översvämning. Vi levererar utrustning från enklare dränkbara länspumpar till större mobila självsugande pumpaggregat monterad på släpvagn eller på en rammonterad skid för transport med gaffeltruck eller kran. Båda modellerna kan utrustas med en elektrisk- eller en förbränningsmotor.

Kontakta Pumpteknik

Tel: 031-89 48 80
E-mail: info@pumpteknik.se
www.pumpteknik.se