matinstrument

Flödesgivare kugghjul

Flödesgivare av kugghjulstyp, bygger på samma princip som en positiv deplacement/förträngningspump. Finns i utförande för högviskösa medier upp till 100000 cSt.