matinstrument

Flödesgivare induktiv

Mäter flödet med induktiv teknik, vilket innebär mätningen helt utan rörliga delar. Lämplig för konduktiva medier.Induktiva givare har lång livslängd och lågt tryckfall eftersom inget mekaniskt slitage förekommer,  Signalen är okänslig för förändringar i temperatur, viskositet, koncentration,  tryck och partiklar.

Rekommenderade leverantörer