matinstrument

Fjärravläsningssystem

Fjärravläsning används för bl.a vatten, värme och el samt elektroniska radiatorvärmemätare i lägenheter och flerbostadshus eller för mätaravläsning vid svåråtkomliga placeringar, t.ex. i brunnar.I lägenheter eller flerbostadshus finns lösningar för individuell mätning, med smarta system framtagna för att skapa en bestående beteendeförändring som leder till lägre energianvändning.Avläsning görs på distans i PC och signalen skickas via IP, GSM eller GPRS eller radio.