pumpar

Feluwa Pumpen GmbH

Feluwa är en unik tillverkare av pumpar av typen slangmembrankolvpump för såväl svåra medier
som höga tryck till tung processindustri.

Fabrikatets representant i Sverige