Nyhet2021-06-04

Fasthållning med vakuumteknik

Style: "Color tone - neutral"

Ernst Hombach GmbH & Co har hittat den perfekta lösningen för att hålla fast plastdelar under limning. Under ett år har företaget använt en portabel MINK MV klovakuumpump från Busch Vacuum Solutions för att fixera plastdelar i kläm- och fasthållningsdon så att de kan sammanfogas genom limning.

Det bästa med den här lösningen är att vakuumpumpen monteras på ett vakuumkärl och är frekvensstyrd. Frekvensstyrningen ger en behovstyrd effekt, oberoende av om en eller tre delar behöver fixeras på fasthållningsdonen. Detta gör limningen av delar extremt flexibel och effektiv.

Med 130 anställda tillverkar Ernst Hombach plastprodukter i Tyskland. Produkterna omfattar allt från individuella delar av hög kvalitet till monteringsfärdiga, masstillverkade komponenter för medicinteknik, järnvägsfordon och flera andra industrier.

I början av 1960-talet blev Ernst Hombach engagerad i termoformning med vakuum och förändrade radikalt den här processen med utvecklingen av ”twin-sheet” termoformning i kammare. Med den här processen är det möjligt att termoforma två termoplastiska plattor samtidigt i en över- och en underform, så att ihåliga stommar kan tillverkas. Idag används ”twin-sheet”-teknologin bland annat för att tillverka beklädnad för maskiner eller utrustning inom medicinteknik, till exempel höljen till MRI-utrustning (fig. 1). Hombach kan i princip erbjuda alla produktionsstegen för sina kunder, från koncept till serietillverkning, fortsatt bearbetning, förmontering och slutbearbetning. Timo Tobolla, verkställande direktör, ser därmed sig själv som en systemleverantör till sina kunder.

Individuellt termoformade delar limmas i en separat produktionshall. Under den här processen fixeras de enskilda plastdelarna under vakuum i fasthållningsdon och förenas med andra komponenter genom limning. Tack vare den höga precisionen hos dessa limningar är det oerhört viktigt att delarna är säkert och exakt fixerade. Tidigare användes en oljesmord vakuumpump för detta. Den var placerad på en pall på respektive arbetsstation och till denna kunde max. två fasthållningsdon anslutas åt gången. Nackdelen med den här lösningen var att systemet inte var speciellt flexibelt. Vakuumpumpen kördes alltid på maximal hastighet och hade därmed en onödigt hög strömförbrukning. Dessutom var vakuumpumpen relativt högljudd, vilket var besvärande eftersom den var placerad direkt vid arbetsstationerna.

Efter diskussioner med en vakuumexpert från Busch Vacuum Solutions infördes en lösning som var skräddarsydd efter de här behoven, en MINK MV klovakuumpump. Den här vakuumpumpen behöver inte olja som driftsvätska, den arbetar helt torrgående och beröringsfritt. Det gör den nästan underhållsfri.

MINK MV klovakuumpump som en portabel enhet med ett vakuumkärl används på tre fasthållningsdon för limning av plastdelar

MINK MV är standardutrustad med frekvensstyrning. Det innebär att vakuumpumpen kan programmeras att ställa in en specifik vakuumnivå som krävs för att hålla fast delarna. Vakuumpumpen anpassar sin prestanda efter aktuellt behov. Om nödvändigt vakuum appliceras på ett fasthållningsdon så minskar pumpens rotationshastighet tills den stannar. Om ett andra fästdon ansluts appliceras vakuum direkt från bufferten i vakuumkärlet. Om trycket i vakuumkärlet ökar till över programmerad nivå startar vakuumpumpen direkt för att sänka och upprätthålla börvärdet.

MINK MV klovakuumpump installeras tillsammans med vakuumkärlet för att bilda en kompakt och mobil enhet (fig. 2) som enkelt kan flyttas mellan arbetsstationerna.

Timo Tobolla ser den stora fördelen med denna lösning som innebär att han använder avsevärt mindre energi med MINK MV och att, istället för tidigare två fasthållningsdon. Timo kan nu använda tre fasthållningdon samtidigt under vakuum. Det regelbundna underhållsarbetet som krävdes tidigare och tillhörande kostnader minimeras. Timo Tobolla säger att det nu är mycket enklare att hantera den nya vakuumförsörjningen och dessutom är den nya pumpen tystare än vakuumpumpen som tidigare användes.

För mer information kontakta:

Busch Vakuumteknik AB

Epost: info@busch.se

Telefon: 031-338 00 80

www.busch.se