Nyhet2019-03-08

Fagerberg får utökat förtroende från Flowserve

2016 tog Fagerberg över försäljningsansvaret för NAF- produkter inom papper- och massaindustrin, dock med några undantag. Nu kan vi meddela att Fagerberg, efter en lång process, tagit över hela försäljningsansvaret  i Sverige från ventiltillverkaren NAF, utan undantag. Detta innebär att det är vi på Fagerberg som i fortsättningen kommer få äran att leverera NAF-ventiler till Södra koncernen, som varit den sista kunden som handlat direkt från fabriken i Linköping.

”Detta förtroende är vi såklart mycket glada och stolta över, vi ser det som starten av en ny epok då Fagerberg kommer att bli starkare på den svenska marknaden för ventiler till massaindustrin och därmed på allvar kunna utmana de som idag dominerar den marknaden, genom att vara den mest kompletta och kompetenta leverantören för kunden.”

-Niclas Johansson, Affärsområdeschef ventiler & automation

I och med NAF så har vi nu ett komplett sortiment för Papper- och massabranschen. Vi har kulventiler som till exempel Duball DL, vridspjällventilen Torex och kulsektorventilen Setball. Alla anpassade för korrosiva och partikel haltiga medier med slitande egenskaper och inte sällan stora flöden, det vill säga de egenskaperna som papper -och massabruken efterfrågar.

För mer information kontakta:

Gustaf Fagerberg AB

Klangfärgsgatan 25-27
426 52 Västra Frölunda
Epost: gustaf@fagerberg.se
Telefon: 031-69 37 00
Hemsida: http://www.fagerberg.se/