pumpar

Europafilter AB

Europafilter tillverkar effektiva system för oljeunderhåll och oljerening.EF2000 systemen är resultatet av mer än 20 års forskning och utveckling, och vi har kontinuerligt förbättrat kapaciteten, användarvänligheten och kvalitén. Det som skiljer våra system från andra underhållssystem på marknaden är att vi utvecklat ett filter som teoretiskt sett inte har någon faktisk nedre gräns för filtrering.EF-system kan reducera nötningsgraden i maskiner med hela 90 %. På lite längre sikt kan det öka tillgängligheten högst betydligt och ge ekonomiska besparingar i underhållet på hela 40-80 %.

Adresser

Olof Asklundsgata 1

421 30 Göteborg

Epost: info@europafilter.se

Telefon: 031-7090210

Fax: 031-497550

http://www.europafilter.se/Swedish/index.htm

Produktkategorier