pumpar

Ejektorpumpar

Ejektorpumpar används bl.a. till djupbrunnspumpar. Med en ejektorpump spelar inte sughöjden så stor roll. Med ejektorpump kan vattenytan i borrhålet få vara mer än 100 meter under pumpen. I den mån tillrinningen till ett borrhål är liten kan torrkörning av pumpsystemet undvikas, om ejektorn förses med ett sugrör med längd något överstigande 10, 3 m.Ejektorpumpen(=strålpump) förses med drivvatten från en pump på godtycklig plats, med hjälp av ejektorpumpen transporteras det insugna vattnet tillsammans med drivvattnet till pumpen. Mellan  ejektorpumpen och pumpen behövs följdaktligen två slangar eller rör.Ejektorpumpar kan också användas för att dosera in medier i gasflöden. För kemikalier och dylikt finns ejektorpumpar i PP, PVDF, PFA och syrafast stål SS316 Ti.

Rekommenderade leverantörer