pumpar

DulcoDos

Standardiserade doseringssystem från ProMinent
DULCODOS® eco Doserings anläggningar med integrerade tankar/behållare. Doseringsanläggningar för förvaring och dosering av flytande kemikalier.
DULCODOS® panel, Panel-Mounted Dosing Systems
Många doseringsapplikationer är lika varandra och återkommer ofta i olika processer. Resurserna som läggs ner på planering, konstruktion och dokumentation för enskilda projekt kan ofta undvikas om en modulbaserad lösning kan användas. ProMinents DULCODOS® modulbaserade panel gör det möjligt att reducera arbete och tid, vilket innebär en snabb och flexibel lösning trots kundernas varierande behov.

Fabrikatets representant i Sverige