pumpar

Dubbelskruvpumpar

Dubbelskruvpumpar är självsugande förträngningspumpar

Dubbelskruvpumpar tillhör kategorin självsugande förträngningspumpar.Pumptypen ger en axiell balansering av de roterande delarna samtidigt som man undviker kontakt mellan metalldelar i pumpen.

Dubbelskruvpumpar klarar så gott som alla icke-homogena vätskor oavsett viskositet, smörjande eller slipande egenskaper; bland annat havsvatten, bitumen, råolja, syra, basiska lösningar eller kolväten.

Dubbelskruvpumpar finns även för livsmedelsindustrin med EHEDG godkännande.

De erbjuder unika lösningar då de utvändigt lagrade skruvarna klarar väldigt hög viskositet, ger stora flöden och klarar höga tryck. Pumparna är mycket skonsamma, klarar stora hela partiklar som jordgubbar och kan dessutom drivas med höga varvtal och klarar tunna vätskor (ner till 0,5 m.Pa.s.) vilket eliminerar behovet av separata pumpar vid CIP-diskning.

dubbelskruvpump_esspump_wangen

Wangen dubbelskruvpump (Esspump AB)

Rekommenderade leverantörer