ventiler

Dubbelexcentriska vridspjällventiler

Dubbelexcentriska vridspjällventiler är av typen spjällventiler som syftar det på den 90-gradig vridspjällventilen (butterfly valve). Vridspjällventilen består i sitt grundutförande av ett ventilhus, en spjällskiva och en tätning. Spjällskivan sluter tätt i stängt läge genom att pressas mot tätningen, vilken kan vara mjuk eller av metall. Det som skiljer en dubbelexcentrisk vridspjällventil från en konventionell  vridspjällsventil är att spjällskivan är monterad dubbel-excentrisk och lämnar sätet omgående vilket resulterar i minimalt slitage av tätningsringen.

Vridspjällventiler är lämplig för on/off och reglering för olika applikationer och media, beroende på materialval i hus och tätning. Manövrering sker med handspak, manuell växel eller manöverdon.

Dubbelexcentrisk vridspjällventil

 

Rekommenderade leverantörer