pumpar

Dema

DEMA är världsledande producent av s.k. in-line injektorer för dosering av kemikalier för industri och OEM samt har ett omfattande sortiment av doseringsutrustning för industri, livsmedel och institution. DEMAs huvudkontor finns i Saint Luis, Missouri USA.

Fabrikatets representant i Sverige