tatningar

Delad tätningradial-

Svarvade tätningar, delas efter bearbetning. I applikationer med större maskiner, där demontage av maskiner, kopplingar etc. är nödvändiga och tidsödande för att få en fri axelända innebär delade tätningar stora fördelar vid montering.