Nyhet2019-10-23

Danfoss VLT® Frekvensomriktare – nu som smart sensor!

Använd smarta funktioner direkt i dina Danfoss VLT-frekvensomriktare!

Frekvensomriktaren kan nu utföra övervakning av din motorlindning, mätning av vibrationsmätning och övervakning av lasten. Varje funktion såsom motorlindningsövervakning, vibrationsmätning och lastövervakning representeras av ett analogt numeriskt värde. Frekvensomriktaren behöver köra en baslinjemätning för att lära sig “normal” drift. Två varningsnivåer (1 & 2) och en larmnivå skapas efter baslinjekörningen.
Under drift jämförs de faktiska värdena med baslinjevärdena.

Motorlindnings övervakning

Genom att analysera motorns strömsignatur, kan frekvensomriktaren detektera en begynnande defekt i lindningsisolation i ett tidigt skede. Denna funktion kräver inga externa sensorer. Övervakningsfunktionen triggar en tidig varning om motorns lindnings- isolation minskar.

Vibrationsmätning

Extern vibration sensor (4-20 mA). Tröskelnivåer enligt ISO10816.

Funktionen kan användas för att detektera:

Obalans & egenheter, Glapp, Fellinjering, Mekanisk resonans, Frekvensomriktaren korrologerar vibrationerna med motorns varvtal, Permanent övervakning vs periodvis manuell mätning.

Lastövervakning

Funktionen lär sig lastens moment- kurva och detekterar avvikande överlaster eller underlaster baserat på baslinjenivån. Funktionen är användbar för att detektera fel i olika applikationer:

Trasiga eller slitna pumpimpellers, Igensatta filter eller läckage i ventilationssystem, Friktion i maskiner.

Systemoberoende Användarinterface

De inbyggda frekvensomriktarfunktionerna skyddar Er applikation genom att bearbeta den direkta datan och visa aktuell status via olika användarinterface.

  • VLT® LCP102/ VLT® ,Wifi-display LCP103
  • MCT10 (ny plug-in)
  • Fältbuss
  • Drivepro® Fjärrövervakning (molnfunktion)

För mer information klicka här >>>