matinstrument

CSI

CSI utvecklar och levererar utrustning för intelligent tillstånds övervakning på roterande utrustning. CSI’s utrustning avser att minska planerade och oplanerade driftstopp, minska underhållskostnaderna och öka säkerheten och tillgängligheten.

Fabrikatets representant i Sverige