pumpar

Chopperpumpar

Chopperpumpar är ofta pumpar av centrifugalpumpstyp som utrustats med en kniv eller blad för att mala, hugga eller skära sönder större partiklar i vätskan.

Pumparna finns främst inom applikationer med förorenade media eftersom de är anpassade för just detta och är vanliga inom avloppspumpar eller för pumpning av slam och gödsel. Chopperpumpar återfinns även inom andra lantbruksapplikationer som biogas, slakteriavfall och liknande produkter samt inom pappersindustrin.

Chopperpumpar finns i olika uppställningsvarianter men kan som regel sorteras in under torruppställda eller dränkbara pumpar. De är robusta i sin konstruktion för att klara höga påfrestningar och därför också ofta utrustade med större motorer.

Chopperpumpar uppfanns av det danska bolaget Landia på 1950-talet då de utvecklade en pump för att kunna mala större solider som förekommer i bl.a. gödsel och slam.

Chopperpumpar funktion

Konstruktionen skiljer sig från en konventionell centrifugalpump i det att chopperpumpen har en uppsättning härdade stålknivar monterade på pumpens sugsida, inlopp, som tillsammans med ett antal knivar monterade på pumpaxeln maler ner fasta partiklar innan de passerar genom pumphjulet. Pumphjulet används inte för att skära eller mala partiklarna utan knivarna som är monterade på pumpaxeln roterar alltså med samma varvtal som pumphjulet och hugger upp soliderna i småbitar.

Chopper pumpen skall alltså inte förväxlas med kvarnar eller pumpar utrustade med knivar direkt på pumphjulet för snällare föroreningar, mjukare solider eller partiklar.

Rekommenderade leverantörer