Nyhet2014-12-03

Chesterton förvärvar Spångs ProcessTeknik

AW Chesterton har förvärvat 100% av aktierna i Spångs ProcessTeknik AB som gjort sig kända som serviceföretag främst inom roterande utrustningar som pumpar och fläktar. 

Spångs ProcessTeknik AB, ett försäljnings och serviceföretag som startade 1997 som gjort sig kända för såväl kvalitet som säkerhet och kompetent personal, samt en mycket hög tillgänglighet.

Företaget är mest kända för att serva roterande utrustningar på industrin såsom pumpar, fläktar osv med uppgraderingar i fokus. Vi har också genomfört flera stora projekt inom ytskydd/kompositbeläggningar på metall & betong. Vi har länge varit en del av Chesterton’s nätverk i Sverige och med anställda med mer än 20 års erfarenhet.

Med Chesterton som ägare ger det oss bättre möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till Chesterton strategiska satsningar att utveckla nya koncept och tekniker samt att Spångs får tillgång till ett globalt nätverk av kompentens inom våra kunders olika teknikområden.

Nuvarande personal och ledning inom Spångs ProcessTeknik AB (org.nr. 556547-8640) kommer fortsätta driva verksamheten och utgör grunden för den framtida utvecklingen. Samtidigt räknar vi med att kunna förstärka organisationen och addera fler resurser. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra kunder och leverantörer.

För frågor kontakta:
Åke Nyqvist, Chesterton
Tommy Spång, Spångs ProcessTeknik