ventiler

Bonetti

Sedan 1905 har Cesare Bonetti SpA tillverkat ventiler och indikatorer för vätskenivå, både som standard eller som specialdesignade produkter för att möta de precisa kraven för vätsketryck och temperatur.

BONETTI är också kända för sina varumärken Bont, CMI och WVE världen över.