Nyhet2015-03-18

Boka in Pumpdagen i kalendern

En kunskapsdag kring drift, energi och underhållsoptimering av pumpar och pumpsystem.

Vi samlar branschens hjärntrust på ett och samma ställe under en dag. Deltagarna får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare och diskutera problemställningar och anpassade lösningar med branschens representanter. För dig som använder och fattar beslut kring drift och underhåll av pumpsystem – inom kraft- och processindustrin samt VA. En dag ni inte få missa!

Fördelarna med optimering av pumpsystem är inte bara energibesparing och minskade kostnader för underhåll utan ger er i de flesta fall också lägre operativa kostnader och mer tillförlitlig produktion. Detta bidrar i förlängningen till kvalitetsförbättring av slutprodukten.

Kostnadsbesparingarna för energi och underhåll räcker ofta långt för att motivera investeringen för en optimering eller uppgradering, lägg till miljöfördelar och ökad konkurrenskraft så inser de flesta vikten av att skaffa sig kunskap inom området.

Anmäl dig till kunskapsdagen för driftoptimering av pumpsystem, det är välinvesterad tid!

Anmäl dig här >>>

Pumpdagen arrangeras av:

Process Nordic PumpPortalen