ventiler

Blandningsventiler

För att blanda eller fördela två flöden används ofta 3-vägsventiler som blandnings- och fördelningsventiler. Majoriteten (omkring 90%) av alla 3-vägsventiler är blandningsventiler, vilket naturligtvis innebär att blandning är det överlägset största användningsområdet för 3-vägs ventiler. Blandningsventilen ger normalt ett lugnare reglerförlopp än fördelningsventilen, varför den med fördel kan väljas när man konstruerar ett system där behov av 3-vägs reglering föreligger. Dock skall man vara medveten om att en blandningsventil kan tendera att tvärstänga strax före det tänkta stängningsläget. Detta kan orsaka vattenslag (läs mer i kapitel 1 Pumphandboken) som dels medför att oljud kan uppstå, dels kan skada andra komponenter i systemet.Käglan i blandnings- resp fördelningsventiler är olika utformad. Flödet skall alltid, precis som i 2-vägsventiler, gå mot ventilkäglan.