ventiler

Biomassaventiler

Biomassaventiler förhindrar att vatten i biomassapannor når kokpunkten. Biomassaventilen öppnar om vattentemperaturen stiger och släpper in kallt vatten i värmeväxlingssystemet. Därmed sänks temperaturen snabbt och effektivt i pannan. Biomassaventilen förhindrar brand genom att temperaturen i bränsleförsörjningssystemet övervakas.