Nyhet2016-11-16

Bestämning av verkningsgrad för råvattenpumpar

Norrvatten producrar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm. Deras vattenverk, Görvälnverket, ligger några kilometer väster om Jakobsberg. Spångs ProcessTeknik AB har på uppdrag av Norrvatten genomfört mätningar på fem råvattenpumpar på Görvälnverket. Syftet med mätningarna var att bestämma verkningsgraden för varje enskild råvattenpump samt jämföra uppmätta data mot tillverkarens pumpkurva.

Mätningar av flöde, tryck, eleffekt och varvtal påbörjades under 2015 med mobil mätutrustning. Under själva mätningen har ett tätt samarbete förekommit med kunnig driftpersonal som tillgodosett våra önskemål att köra olika pumpar utan att störa den viktiga dricksvattenproduktionen för mycket.

pumpmatning1

Mätning av två separata råvattenledningar från pumpsalen in till vattenverket.

Analys av mätningarna visade att totalverknings-graden var mellan 64-74 %, vilket får anses vara högt för pumpar tillverkade mellan 1955-1971. En pump arbetar på pumptillverkarens pumpkurva, de övriga har sämre prestanda i varierande grad. Projektet fortsatte under hösten 2015 samt 2016 med fokus på energieffektivare drift av de befintliga pumparna.

För mer information kontakta Spångs ProcessTeknik AB

Tel. 08-6081190

Mail: info@spangs.se

www.spangs.se