ventiler

Bernard Controls

Bernard Controls finns i två serier. First Line som omfattar manöverdon upp till 10.000 Nm för främst 90° manövrering och Premium Line som omfattar flervarvs manöverdon upp till 20.000 Nm. Bernards Controls manöverdon hör till marknadsledarna inom Processindustrin, Oil & Gas, Fjärrvärme och VA. Bernards Controls huvudkontor finns i Paris.

Fabrikatets representant i Sverige