ovrig-utrustning

Batchsystem

Batchsystem är likt en fyllningsmaskin som används vid paketering eller dosering. Batchsystem klarar så gott som alla typer av vätskor. Batchsystem består av ett styrsystem och en pump som väljs med utgångspunkt från vätskans egenskaper och den färdiga produkt som önskas. Batchsystem kan levereras från de enklaste varianter för fyllning av exempelvis en burk eller dunk till batchsystem som klarar sekvens fyllning och/eller är inbyggda i processer innehållande annan automatik som transportband, blandare, etc.

Rekommenderade leverantörer