ventiler

Bailey

Bailey har ett komplett sortiment av tryckreducerande / reglerventiler och säkerhetsventiler i brons, järn eller stål för krävande ång-, vätske- och luftapplikationer inom processindustrin.

Fabrikatets representant i Sverige