Nyhet2020-01-19

AxFlow AB stärker organisationen för vakuumpumpar och gaskompressorer!

AxFlow expanderar och stärker inom affärsområde vakuumpumpar och gaskompressorer genom att engagera Stefan Wassberg som produktspecialist för Gardner Denver Elmo Rietschle produktprogram.

Stefan har arbetat med produktprogrammet under 20 år. Då Gardner Denver Elmo Rietschle stängt ner sin verksamhet i Sverige valde Stefan att ansluta sig till AxFlow med start 7/1 2020.

AxFlow kan nu ge fortsatt förbättrad service till sina kunder.

AxFlow gruppen säljer idag Elmo Rietschle i Sverige, Danmark, Finland och Polen kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet inom området vakuumpumpar och gaskompressorer tillsammans med Fred Lindecrantz som även kommer att fokusera på att utveckla dessa affärer på gruppnivå. Fred kommer även att agera som specialist för Nash vakuumpumpar och kompressorer för AxFlow AB.

AxFlow AB med Stefan Wassberg hälsar gamla och nya Elmo Rietschle-kunder varmt välkomna!

För ytterligare information kontakta:

Niklas Holmstedt, VD, AxFlow AB, +46 070-672 22 12, niklas.holmstedt@axflow.se

Stefan Wassberg, Produktspecialist, AxFlow AB, +46 070-237 43 54, stefan.wassberg@axflow.se

 

AxFlow AB, del av AxFlow-gruppen inom Axel Johnson International, är specialiserat på marknadsföring, distribution och tillhandahållande av heltäckande försäljning och teknisk service av högkvalitativ flödeshanteringsutrustning. AxFlow levererar utrustning från världsledande tillverkare till kunder inom industrisektorer som keramik, kemi, petrokemi, livsmedel, läkemedel, massa och papper, samt vatten och avlopp. Sedan företaget grundades 1989 har en hög teknisk kompetens, ett omfattande sortiment av produkter och tjänster, samt engagemang och integritet bidragit till företagets stadiga tillväxt. AxFlow-gruppen är verksam i 32 länder, har ca 1100 anställda och en årsomsättning på 300 MEUR (2019).

Läs mer om AxFlow AB: www.axflow.se

Axel Johnson International en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 110 bolag i 27 länder, med en omsättning på 960 miljoner EUR. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fem affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions.

www.axinter.com