Nyhet2018-01-23

AxFlow AB blir ny svensk återförsäljare av Elmo Rietschle vakuumpumpar och kompressorer

Med verkan från 1 januari 2018 har ​​AxFlow AB utnämnts som officiell Svensk återförsäljare av Elmo Rietschle vakuumpumpar och kompressorer från Gardner Denver.

AxFlow har bred erfarenhet av pumpinstallationer för den nordiska processindustrin och kommer tillsammans med Elmo Rietschle vakuum- och kompressorprogram att skapa en lokal möjlighet att erbjuda högkvalitativa applikationer och kundfokuserade lösningar.

Idag representeras Elmo Rietschle av AxFlow i ett flertal länder såsom Danmark, Finland och Polen.  Pumpar & reservdelar för den Svenska marknaden kommer successivt att byggas upp och lagerhållas.

AxFlow AB kompletterar nu sitt produkterbjudande med ett utmärkt val av sidokanalsfläktar, radiella fläktar, torra och smorda lamellpumpar och kompressorer, skruv- vakuumpumpar samt vätskeringpumpar, roterande lob-pumpar och klo- vakuumpumpar och kompressorer.

– Vi är mycket glada att nu representera Elmo Rietschle även i Sverige och vi ser stora möjligheter att få hjälpa våra kunder hitta bästa valet av produkter och teknik, med enastående kvalitet för alla applikationer som kräver vakuum eller tryck, säger Fred Lindecrantz, VD AxFlow AB. Vår största tillgång är ett engagerat team av ingenjörer som är fokuserade på att hitta och leverera lösningar som gör kundernas tillverkningsprocesser snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiva.

AxFlow är Europas största distributör av flödesutrustning och nu även distributör av vakuumpumpar, kompressorer, fläktar, samt ett brett utbud av ATEX-pumpar och boosters. Gardner Denver Elmo Rietschle är världens ledande tillverkare av vakuumpumpar, kompressorer och blåsare. Över 150 års erfarenhet har lett till stor förtroende bland kunder världen över och likaså i Sverige.

 

För mer information gå in på vår hemsida www.axflow.se eller kontakta oss:

För ytterligare information kontakta:

Fred Lindecrantz, VD, AxFlow AB, +46 73 833 15 40, fred.lindecrantz@axflow.se

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor.  Läs mer om AxFlow: www.axflow.se

AxFlow-koncernen är verksamt i 27 länder och har ca 600 anställda och en årlig omsättning på 180 MEUR . AxFlow är en del av Axel Johnson International AB. www.axflow.com

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 90 bolag i 25 länder, med en omsättning på 750 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions.

www.axinter.com