ovrig-utrustning

Axeleffektvakt

Axeleffektvakter varnar eller stoppar processer vid för hög last, vilket skyddar maskiner och kringutrustning mot överbelastningsskador. Kostnadsbesparingen ligger i minskade underhålls- och stilleståndskostnader.