Nyhet2020-06-08

Nya avloppspumpar för höga omgivningstemperaturer

KSB Amarex

KSB introducerar de nya dränkbara pumparna i pumpserien Amarex KRT med mantelkylda motorer. De används för transport av orenat avloppsvatten i kommunala och industriella avloppsnät.

De nya aggregaten finns tillgängliga med effekter på 10–30 kW för vertikal eller horisontell torruppställning. Dessutom är de även konstruerade för att användas direkt i pumpgropen – pumpmotorerna kan även köras när vattennivån har sänkts. Pumparna kan, tack vare skyddsklass IP68, utan problem köras kontinuerligt i dränkt tillstånd. Aggregaten uppfyller alla explosionsskyddskrav enligt ATEX-, FM- och CSA-standarderna.

Motorn kyls i ett slutet kretslopp där det cirkulerande mediet, bestående av vatten och glykol, inte kommer i kontakt med pumpmediet. På så sätt föreligger ingen risk att pumpmediets kan påverka motorkylningen. Kylvätskan cirkulerar med hjälp av ett särskilt pumphjul som är integrerat i den mekaniska patrontätningen.

Denna dubbla mekaniska tätning har utvecklats av pumptillverkaren, som sedan flera år producerar egna mekaniska tätningar. Vid service kan man byta ut hela denna patronenhet, vilket underlättar och sparar tid.

Det standardmonterade sensorpaketet omfattar övervakning av motortemperaturen med hjälp av en PTC-kedja, en läckagevakt inuti motorn samt övervakning av läckage vid den mekaniska tätningen. Som tillval kan användarna beställa upp till tre Pt100-sensorer för övervakning av lager- och motortemperaturen samt vibrationssensor.

De genererade signalerna analyseras av skyddsmodulen ”Amacontrol III”, som kan skicka uppgifterna till ett befintligt dataregistreringssystem eller till molnet.

Ytterligare ett tillval är den så kallade Amaslide-monteringshjälpen för horisontal pumpinstallation. Med hjälp av den kan en person på egen hand öppna en Amarex KRT och genomföra åtgärder som en t ex inspektion av pumphjulet. Därmed behövs varken kranar eller lyftdon. Serviceteknikern behöver endast avlägsna skruvarna mellan pumphuset och pumplocket.

Sedan kan serviceteknikern dra ut inbyggnadssatsen med pumphjul, axel, lager, tätningar och motor ur pumphuset. Själva pumphuset sitter kvar i installationen med anslutning till sug- och tryckledningen. När inbyggnadssatsen har dragits ut är pumphjulet helt åtkomligt. Underhållsåtgärder kan genomföras utan problem. När underhållet är slutfört skjuter teknikern inbyggnadssatsen på plats igen.

För mer information kontakta:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se