pumpar

ASV Stubbe

ASV Stubbe tillhandahåller kemipumpar i plast. Dessa är avsedda för pumpning av aggressiva vätskor som syror, lut och lösningsmedel. Förutom centrifugalpumpar finns excenterpumpar som har den fördelen att de är självevakuerande samt pumpar störningsfritt även luftblandade eller gasbildande vätskor. De används företrädesvis inom kemisk- och farmaceutisk industri, foto, färg, livsmedels och ytbehandlingsindustri.

Fabrikatets representant i Sverige