ventiler

Aseptiska membranventiler

Aseptiska membranventiler används i sterila tillämpningar inom läkemedels-, livsmedels-och bioteknikindustrin, ”ultra-rena” medier i halvledar-och mikroelektronikindustrin och tillämpningar inom industrin för finkemikalier.

Beroende på utformning är de lämpliga för ultrarent vatten (WFI), ultrarena kemikalier, mellan-och slutprodukter inom läkemedels-och bioteknikindustrin, livsmedelstillverkningning och kemisk industri.

Ventilerna kan steriliseras och autoklaveras inom ramen för deras tekniska parametrar. Aseptiska membranventiler används också framgångsrikt som reglerventiler i sterila områden.