Nyhet2016-11-16

Aseptisk reglerventil i rostfritt stål

Aseptisk reglerventil i rostfritt stål för små mängder – GEMÜ 567

Sterila processer regleras ofta med aseptiska membranventiler. Vid små mängder är detta dock inte möjligt med tillräcklig noggrannhet, om det nu är möjligt överhuvud taget. Därför har GEMÜ nu utvecklat ventilen GEMÜ 567.

GEMÜ 567 är en 2/2-vägs sätesventil med reglernål respektive reglerkägla för hög kvalitet och exakt dosering. Tätningen av ventilsätet sker på båda varianterna med en mjuktätande sätestätning.

Ett FDA-godkänt PTFE-membran skiljer manöverdonet från det område som kommer i kontakt med mediet. Detta garanterar en permanent, temperaturoberoende tätning och uppfyller alltså de höga kraven inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

I jämförelse med bälgventiler möjliggör den hygieniska konstruktionen med låg dödvolym en betydligt bättre rengöring av ventilen. Det är också möjligt att använda CIP-/SIP-metoder vid rengöring och sterilisering.

Ventilen kan även levereras med inbyggd bypass för att möjliggöra tillräckligt höga flödeshastigheter i resten av systemet vid rengöringsprocessen.

Alla ytor som kommer i kontakt med produkten har finsvarvats eller polerats. Med ytterligare elektropolering kan man dessutom åstadkomma en enastående ytjämnhet ner till Ra 0,25 µm.

Reglerventilen GEMÜ 567 kan levereras i hörnutförande med dimensionerna DN 8, DN 10 och DN 15.

För mer information, kontakta Mirja Nowack (Press & Marknadskoordinator), på 031-996511 eller mirja.nowack@gemu.se.

order@gemu.se
www.gemu.se