Nyhet2017-04-04

Armatec presenterar ny fjärrvärmecentral från Alfa Laval

Nu presenterar Armatec en ny fjärrvärmecentral för lite större fastigheter: Alfa Laval Maxi Compact. Den klarar effektbehov upp till 350 kilowatt och innehåller en värmeväxlare för uppvärmning och en för tappvarmvatten. Båda växlarna är certifierade enligt AHRI vilket garanterar prestanda enligt specifikation. Det minskar risken för höga returtemperaturer.

Hög värmeöverföring är en förutsättning för låg returtemperatur. Nya Alfa Laval Maxi Compact är AHRI-certifierad och kan därmed överföra den teoretiskt beräknade mängden värme även i verkligheten.

”Nya Alfa Laval Maxi Compact ger våra kunder trygghet genom att värmeväxlarna i centralen är certifierade enligt AHRI”, säger Jens Helgegren, produktområdeschef på Armatec. ”Utan certifiering riskerar man att få växlare som underpresterar. Det ökar returtemperaturen och i värsta fall åker fastighetsägaren på att betala strafftaxa till energibolaget.”

Alfa Laval Maxi Compact är svensktillverkad och bygger på en hög grad av standardisering. Det kortar tiden från beställning till leverans. En fingervisning är drygt halva tiden mot en specialanpassad fjärrvärmecentral. Med Alfa Laval IQHeat, en smart reglerenhet som är förinställd från fabrik, går det även att korta tiden för installation och driftsättning.

Kompakta yttermått är ett annat signum för Alfa Laval Maxi Compact. Det underlättar vid transport och inbärning. Inga utstickande delar och kabeldragning integrerad i ramen gör också sitt till för en enklare hantering.

På Armatecs webbplats finns ett verktyg, Centralprovaren, som låter besökarna testa hur olika parametrar påverkar returtemperaturen till fjärrvärmenätet. Det går att beställa Alfa Laval Maxi Compact av Armatec från och med den 3 april 2017.

Välkommen att ta kontakt för mer information:

Jens Helgegren
Produktområdeschef Armatec AB
T 031-89 01 27
E-post: jens.helgegren@armatec.se

Göran Johansson
Marknads- och produktansvarig Armatec AB
T 031-89 01 63
E-post: goran.johansson@armatec.se

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering. 


Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

www.armatec.se