Nyhet2017-08-17

Armatec koncernen gör två danska förvärv

Armatec koncernen, som ingår i Ernströmgruppen, har idag förvärvat 100 % av aktierna i de två
danska bolagen Dansk Ventil Center A/S (DVC A/S) och Valtor Offshore A/S från den
holländska koncernen ERIKS. DVC och Valtor kommer att fortsätta verka under egna
varumärken och ledningar likt tidigare.

DVC A/S och Valtor Offshore A/S omsätter tillsammans ca 180 MSEK och är ledande i
Danmark inom sina respektive nischer; ventiler för dansk flödesindustri respektive ventiler och
service för offshoremarknaden. I samband med övertaget blir bolagen distributörer för ERIKS’
sortiment av ventiler och kringutrustning.

”Armatec koncernen är sedan tidigare starka i Danmark inom energi och industri. Förvärven av
dessa två gedigna bolag med starka varumärken och hög teknisk applikationskompetens
förstärker vår position inom processindustrin och offshore samt breddar vårt erbjudande på
marknaden ytterligare. Detta är ytterligare ett steg i vår fortsatta expansion och vår strävan mot
att Armatec koncernen ska vara ett heltäckande nordiskt företag som möter våra kunders behov
av system, funktionslösningar och produkter inom flödesteknik”, säger Eva Karlsson, VD för
Armatec koncernen.

“För ERIKS är avyttringen av verksamheten rent strategiskt motiverad, då vi tror att en mer
lokalorienterad aktör som Armatec kan skapa mer värde för kunderna än ERIKS kan på den
danska marknaden”, säger Simon Franken, CEO of ERIKS.

För mer information kontakta:

Eva Karlsson
VD Armateckoncernen
T +46 31 890 190
E-post: eva.karlsson@armatec.se

Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

Ernströmgruppen AB är ett privat industrikonglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom utvalda framtidsnischer. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa hos småföretagandet med det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 19 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab, Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping Systems, REC Indovent, m.fl. Företagsnätverket, som 2016 för fjärde året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter ca 1,5 miljarder kronor och har över 600 anställda i Norden och Baltikum.

ERIKS Är en ledande internationell industrikoncern, som erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa mekaniska teknikprodukter och tillhörande tekniska och logistiktjänster. ERIKS erbjuder sina produkter och tjänster till den industriella slutanvändaren baserat på sin passion för teknik, sin breda och djupa kunskap om marknadsutveckling, produktegenskaper, produktapplikationer, produktbearbetning, logistik och sin toppmoderna infrastruktur. Detta gör
det möjligt för ERIKS att bidra till kundernas och leverantörernas affärsverksamhet och dess sociala miljö.