Nyhet2015-06-30

Armatec förstärker nu med två nya medarbetare

Therese_Magnusson_Armatec

Therese Magnusson har återvänt till oss på Armatec som ny Teamledare för avdelningen Teknisk Kundservice – TKS. Nu senast kommer Therese från Mellegård & Naij där hon arbetat som projektledare inom VA sektorn. Hon har tidigare arbetat som Marknads- och Produktansvarig och Teamledare på Armatec under flera år och tillträder sin nya tjänst den 9 juni. Med stor kunskap om företaget och bred erfarenhet kommer Therese bidra till att utveckla vår avdelning TKS, vars syfte är att underlätta våra kunders vardag.

Johanna_Rönnbacke_Armatec

Johanna Rönnbacke kliver in som ny Marknads- och Produktansvarig för bland annat våra ackumulatortankar den 8 juni. Johanna har de senaste åren bott i Luleå där hon har studerat Hållbar Energiteknik med inriktning mot energieffektivisering i byggnader. Med den senaste kunskapen och ett stort intresse för området kommer Johanna att tillföra mycket för att vi ska fortsätta att utveckla vårt erbjudande inom Effergi. ­­­­

 

 

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.
Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom LESER, Bernard Controls och SIHI på den nordiska marknaden.

www.armatec.se