Nyhet2015-05-19

Armatec expanderar och bygger nytt

Armatec som ingår i Ernströmgruppen har tecknat hyresavtal med Platzer om nybyggnation av kontor och lager där Platzer skall utveckla 4800 kvm i Mölndal åt Armatec.

Den nya byggnaden fördelar sig på 2 600 kvm höglager och 2 200 kvm kontor. Fastigheten kommer att byggas enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver och få en nordisk, stilren arkitektur som kommer att tillföra området en ny modern prägel.

Ambition är att skapa en inspirande och attraktiv arbetsmiljö med många mötespunkter där samverkan mellan olika medarbetare och kompetenser skall skapa ett starkt kundfokus som skall möta framtidens kundbehov.

Platzer förvärvar fastigheten Hårddisken 1 i Jolen av Mölndals kommun för nybyggnation av huvudkontor och lager för Armatec AB. Hyresavtalet med Armatec AB löper på 12 år och planerad inflyttning sker senast juni 2017. Markförvärvet avser ca 8 200 kvm med en byggrätt om ca 5 000 kvm och är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige.

– ”Platzer har tillhandahållit lokaler i Högsbo, Göteborg för Armatec sedan 2003 och har vid flera tillfällen utvecklat lokalerna för dess räkning. Då Armatecs behov nu har förändrats är vi mycket glada över att vi tillsammans har lyckats hitta en gemensam lösning som passar båda parter. I och med lokaliseringen av Armatecs nya huvudkontor i Jolen förstärker vi dessutom vår närvaro i Mölndal”, säger P-G Persson, Vd i Platzer.

– ”Armatec expanderar och tar med detta projekt ytterligare ett steg för att möta vår positiva utveckling. Vi bygger ihop vårt kontor, lager och Mec-Cons serviceverksamhet vilket ger en ökad närhet och effektivitet. Tillsammans med Platzer skapas en fastighet och arbetsplats som präglas av affärsmässighet, kompetens och enkelhet samtidigt som den har det lilla extra. Arbetsmiljön kommer att främja flexibilitet och har förutsättningar för både teamarbete och koncentrerat individuellt arbete. Vi har varit noga med att säkerställa möjlighet till spontana möten och social aktivitet. Lagret blir flödesoptimerat med en godshantering som ger helt andra förutsättningar än idag och en kraftigt förbättrad arbetsmiljö. Tanken är att den totala miljön ska främja både kreativitet, arbetsglädje och resultat. Så här långt har projektteamet lyckats väldigt bra”, säger Eva Karlsson, Vd i Armatec.